Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych w Toruniu 

z siedzibą w Wielkiej Nieszawce

                                                     

NIP 9561628829   REGON 870409103,   nr KRS 0000064844 

Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny SHGR w Toruniu 04-15-44-02

 

Aktualności

W dniach 02-03.grudnia 2017r odbyła się XXXI wystawa gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Solcu Kujawskim.Patronat nad naszą wystawą objęli:Wójt Gminy Wielka Nieszawka p. Kazimierz Kaczmarek, Wójt Gminy Lubicz p. Marek Olszewski, Wójt Gminy Zławieś Wielka p. Jan Surdyka, Wójt Gminy Chełmża p.Jacek Czarnecki, Wójt Gminy Obrowo p. Andrzej Wieczyński ,Wójt Gminy Ciechocin p. Jerzy Cieszyński.Nagrody zostały ufundowane przez w/w Urzędy Gmin oraz przez Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski, którego reprezentowała Pani Burmistrz Teresa Substyk. Za ufundowane nagrody i przyjęcie honorowych patronatów organizacja nasza SHGR składa serdeczne podziękowania.
 
Frekwencja wystawców i wystawianych gołębi i drobiu ze względu na liczne wystawy w tym terminie bardzo słaba.Nie mniej jednak wystawa miała charakter kameralny i poznawczy.W sumie wystawcy zaprezentowali prawie 400 szt ptactwa: w tym rzadkie okazy kur i bażantów.Była możliwość wymiany nadwyżek hodowlanych, jak również zaopatrzenia się w akcesoria  i wszelkie odżywki potrzebne do hodowli gołębi na stoisku.Wszystkie wyróżnione gołębie i drób ozdobny zostały nagrodzone pucharami. Odbył się także III Konkurs Garłacza Pomorskiego im. Zenona Steltera. ,Konkurs ten wygrał Bogdan Tajl,zdobywając najwyższą ilość punktów ,a wyróżnienie uzyskał garłacz pomorski Jerzego Krystosiaka. 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

W dniach 10-11 grudnia 2016 odbyła się w Gdańsku Krajowa wystawa młodych gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i królików oraz VI europejska wystawa gołębi w rasie sokół gdański - gdański wysokolotny. Z naszej organizacji udział wzięli:

Wystawa zgromadziła prawie 3000 okazów i  uczestniczyło ponad 200 wystawców z całej Polski. Na europejskiej wystawie sokoła gdańskiego pokazano ponad 570 sztuk gołębi w przeróżnych odmianach barwnych. Organizatorzy wydali bardzo ładny katalog wraz z dziejami gołębiarstwa na ziemiach polskich w latach 1894 - 2016 autorstwa Zbigniewa Gilarskiego. Zakończenie i wręczenie nagród odbyło się na głównej sali wystawowej w których uczestniczyły poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych związków organizatora, w tym sztandar PZHGRiDI. W uroczystym zakończeniu wzięli udział także przedstawiciele władz miasta Gdańska. Organizatorzy wystawy krajowej z prezesami  Andrzejem Bujakiem i Ryszardem Bielawskim oraz z prezesem PZ Janem Pajką. Przy wystawie gołębi rasowych odbyła się również wystawa gołębi pocztowych okręgu Gdańsk oraz przygotowane liczne stoiska z akcesoriami do hodowli gołębi. 

 

 

 

W dniu 19 czerwca 2016 r. w Andrespolu odbył się XXI Zwyczajny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PZHGR i DI.

Naszą organizację reprezentował kol. Mieczysław Branicki /w zastępstwie kol.L.Juraszka/. Najważniejszymi tematami na tym spotkaniu były sprawozdania z działalności władz związku, dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami, udzielenie absolutorium dla Zarządu, nadanie Polskiemu Kolegium Sędziów imienia Eugeniusza Czepczyńskiego i uroczyste wręczenie najwyższych wyróżnień w Polskim Związku i wręczenie odznak Honorowego Członka PZHGR i DI. To zaszczytne wyróżnienie z rąk Prezesa P.Z p. Jana Pajki i Przewodniczącego Kapituły Odznaczeń p. Edwarda Gersztyna z naszego regionu Kujawsko - Pomorskiego odebrali Wojciech Lewandowski z Włocławka i Mieczysław Branicki z toruńskiej organizacji. Otrzymaliśmy również wiele gratulacji i życzeń od indywidualnych delegatów, a także od zaproszonych gości. Zjazd zakończył się uroczystym obiadem wydanym przez Zarząd P.Z., a na zakończenie Prezes p.Jan Pajka podziękował wszystkim za tak liczne przybycie na spotkanie.

 

Koleżanka Marlena Świtalska i Wojciech Lewandowski z Włocławka przed obradami

Statuetki dla wyróżnionych honorowych członków i sztandar P.Z.

Mieczysław Branicki i Wojciech Lewandowski przed rozpoczęciem obrad

 

Mieczysław Branicki podczas wręczania tytułu Honorowego Członka P.Z wraz z Prezesem J.Pajką,

Przewodniczącym Kapituły Odznaczeń E.Gersztynem, zastępcą Prezesa G.Kuryła i członkiem Zarządu St. Projsem

Wojciech Lewandowski podczas wręczenia tytułu Honorowego Członka P.Z. osoby towarzyszące j.w.

Wojciech Lewandowski i Mieczysław Branicki po wręczeniu  statuetek Honorowego Członka P.Z.

Otrzymane wyróżnienia /statuetki/

Kol. Roman Kukuła, W. Lewandowski i M. Świtalska podczas dyskusji związkowej

Grupa delegatów P.Z. przed obradami

______________________________________________________________________________________________

W dniach 16-17 styczeń 2016 odbyła się jubileuszowa XXX wystawa gołębi rasowych i drobiu ozdobnego oraz VI kujawsko pomorska wystawa. Honorowy patronat nad wystawą objął Starosta toruński p. Mirosław Graczyk, Wójt gminy Wielka Nieszawka p. Kazimierz Kaczmarek, Wójt gminy Obrowo p. Andrzej Wieczyński i Wójt gminy Lubicz p. Marek Olszewski. Wszystkie wymienione urzędy ufundowały nagrody w postaci pucharów. Podczas uroczystego wręczenia nagród swoją obecnością zaszczycił nas gospodarz tego terenu Wójt gminy Obrowo p. Andrzej Wieczyński i członek Zarządu starostwa powiatowego p. Mirosław Nawrotek. Nasi goście w sposób bardzo przyjazny i przychylny podzielili się spostrzeżeniami co do naszej imprezy. Dostaliśmy zapewnienie, iż następna wystawa odbędzie się w tym samym miejscu. 

Komitet organizacyjny wystawy podziękował wyżej wymienionym osobom i wręczył okolicznościowe statuetki. Podziękowania skierowaliśmy również do dyrektora szkoły p. Janusza Iwańskiego.

W wystawie wzięło udział ponad 50 wystawców z naszego regionu, z poznańskiego związku, pelplińskiego związku i trójmiejskiego związku. Na wystawie pokazano 558szt. gołębi w 43 rasach i ponad 100 szt. drobiu ozdobnego w 16 rasach. Rozstrzygnięto 21 konkursów w  poszczególnych rasach, wyróżniono 8 ras gołębi i oceniono 22 szt. jako najlepsze w rasie. Nasi członkowie uzyskali tytuły zwycięzców: Krawczyk Adam w rasie Karier, Wrzosek Władysław w rasie Cauchois, Dąbrowski Andrzej w rasie Niemiecki wystawowy, Miśkurka Bogdan w rasie Felegyhazer,

Wyróżnienia w poszczególnych rasach otrzymali: Żółtowski Jan w rasie rzeszowski wystawowy, Krawczyk Adam w rasie Garłacz heski, Rzeźniak Bartłomiej w rasie Niemiecki wystawowy,

Tytuły najlepszych gołębi w rasie otrzymali: Pąk Józef w rasie Mondain, Sławiński Mariusz w rasie Dragon i Showrater, Rzeźniak Bartłomiej w rasie Modena niemiecka i wiedeński białotarczowy. Krawczyk Adam w rasie Garłacz z Norwich, Kuich Mariusz w rasie Garłacz górnośląski koroniaty,Michałowski Mikołaj w rasie Mewka orientalna i Wywrotek wschodniopruski i Branicki Mieczysław drób  ozdobny w rasie Chabo.

Rozstrzygnięto również konkurs o miano Mistrza SHGR w poszczególnych rasach na 2016r. 

Krystosiak Jerzy w rasie Cauchois, Dąbrowski Andrzej w rasie niemiecki wystawowy, Krawczyk Adam w rasie Karier, Miśkurka Bogdan w rasie Sokół gdański.

W dniu 29 .11 .2015 odbyła się XXXIII Wystawa Gołębi Rasowych we Włocławku. Z naszej organizacji uczestniczyło trzech wystawców tj. Żółtowski Jan, Juraszek Leszek i Branicki Mieczysław.

Wyróżnienia w rasie amerykański lotny otrzymał Branicki Mieczysław a za drób ozdobny w rasie Polbar Leszek Juraszek. 

W dniach 7-8 .11. 2015r. odbyła się II Wystawa Gołębi Rasowych w Unisławi, zorganizowana przez Chełmżyński Klub Hodowców Gołębi Rasowych. Z naszej organizacji uczestniczyło dwóch kolegów tj. Krystosiak Jerzy i Żółtowski Jan. Kolega Janek zdobył drugie miejsce w rasie Karier, a kolega Jurek trzecie miejsce w tej samej rasie. Ponadto kolega Żółtowski uzyskał tytuł najlepszego w rasie rzeszowski wystawowy.