Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych w Toruniu 

z siedzibą w Wielkiej Nieszawce

                                                     

NIP 9561628829   REGON 870409103,   nr KRS 0000064844 

Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny SHGR w Toruniu 04-15-44-02

 

HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ ORGANIZACJI

PASJA I HOBBY 1983-2018

XXXV - LAT

    Działalność naszej organizacji rozpoczyna się 16 października 1983 roku, kiedy to pod przewodnictwem Prezesa Koła Hodowców Gołębi Rasowych w Bydgoszczy przy Spółdzielni drobnego Inwentarza Pana Jerzego Stańczyka zostało powołane Koło hodowców Gołębi rasowych w Toruniu. Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się w ogrodzie botanicznym w Toruniu, na którym wybrano władze koła. Pierwszym Prezesem Toruńskiej Organizacji został kolega Michał Kostecki, a pierwszą wystawę zorganizowano w lutym 1985 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji Olimpijczyk w Toruniu. Kolejną wystawę zorganizowano 20-21 grudnia 1986 i następne w latach 1987 i 1988 w tym samym obiekcie „Olimpijczyk”. W roku 1989 koło nasze zostało wytypowane do zorganizowania w dniach 14-15 stycznia 89 r. wystawy Krajowej. W wystawie uczestniczyło 204 hodowców którzy zaprezentowali 1088 gołębi różnych ras. W listopadzie 1992 r. zostaje wybrany nowy skład zarządu koła w Toruniu którego prezesem zostaje Pan Alfons Czarnecki. Koło działa do 1993 r. kiedy to 16 września 1993 r. został zarejestrowany oddział P.Z.H.G.R.i D.O. w Toruniu. Na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku została podjęta uchwała o przyznaniu oddziałowi Toruń zorganizowania Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Rasowych Toruń 94 r. W październiku 1995 r. odbyło sie walne zebranie sprawozdawczo wyborcze w wyniku którego wybrano nowe władze naszej organizacji. Po wyborach Zarządu nowym Prezesem Oddziału Toruń został kolega Mieczysław Branicki. Organizacja nasza brała udział w wielu imprezach plenerowych m. in. pokaz gołębi przy wystawie psów w 1996 i 97 r. , w miedzynarodowej wystawie w DACHAU w 1998 r. i wielu innych imprezach okolicznościowych. W dniu 26.06.1996 r. zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych w Toruniu. Po przerwie letniej odbyło się w dniu 14.09.1996 r. pierwsze walne zebranie na którym wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Prezesem S.H.G.R. na kadencję 1996-2000 r. został kol. Branicki Mieczysław. Czteroletnia kadencja to kompletowanie sprzetu wystawowego i wystawy gołębi rasowych. We wrześniu 2000 r. odbyło się drugie walne zebranie sprawozdawczo wyborcze, na którym wybrano zarząd i poszczególne komórki S.H.G.R. Na kolejną kadencję 2000-2004 r. został wybrany kol. Mieczysław Branicki. W marcu 2003 r. postanowieniem KRS siedziba naszej organizacji przeniosła się do Wielkiej Nieszawki ze względu na zmianę miejsca zamieszkania obecnego Prezesa, nie mniej jednak wystawy i działalność organizacyjna prowadzona jest w Toruniu. Przez całą kadencję 2000-2004 r. Patronat Honorowy nad naszymi wystawami obejmował V-ce Prezydent Miasta Torunia Pan Janusz Strześniewski a pomoc medialną  mieliśmy ze strony Radia Toruń - Programu „Zwierzątkowo”, który prowadził Pan Zbigniew Jaskólski i Krzysztof Grausz. Z okazji XX-Lecia Związku zorganizowaliśmy wystawę w dniach 10-11 styczeń 2004 r. którą Patronat Honorowy objął Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski i Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Kazimierz Kaczmarek.

    Związek nasz został uhonorowany okolicznościowymi pucharami. Od tej wystawy zaczęliśmy współpracować z Urzędem Gminy Wielkiej Nieszawki i Panem Kazimierzem Kaczmarkiem, który regularnie do dnia dzisiejszego wspiera naszą organizację. Wrzesień 2004 r. to trzecie walne zebranie sprawozdawczo wyborcze naszej organizacji. Po raz kolejny Prezesem zostaje kol. Mieczysław Branicki na kadencję 2004-2008 r. W 2006 roku zostaje wykryty w Polsce wirus ptasiej grypy H5N1 który spowodował zakaz wystaw i pokazów z udziałem zwierząt i ptaków. Spowodowało to liczne utrudnienia w organizacji wystaw. Początek roku rozpoczął się zakazem wystaw ze względu na wykrycie wspomnianego wirusa ptasiej grypy H5N1 w okolicach Żuromina.13-14 stycznia 2007 podczas wystawy i wizytacji w szkole odwiedza nas Eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego Pan Tadeusz Zwiefka w towarzystwie Radnych i Dyrektora szkoły (pamiątkowe zdjęcie). Delegacja była zachwycona tą wystawą. Nasz wystawowy termin 12-13 stycznia został przesunięty na 23-24 lutego 2008 r. Na tej XXII wystawie obchodziliśmy jubileusz 25-lecia naszej organizacji. Mimo wielu kłopotów organizacyjnych i obostrzeń weterynaryjnych stajemy na wysokości zadania i udaje nam sie organizować wystawę. W ciągu kadencji 2004-2008 r. Związek nasz zakupuje kolejna partię klatek wystawowych i inny sprzęt wystawowy. IV zebranie Sprawozdawczo Wyborcze odbyło się 12 września 2008 r. Po wyborach Prezesem ponownie zostaje kol. M.Branicki na kadencję 2008-2012 r. Powiatowy lekarz weterynarii nadał numer identyfikacyjny naszej organizacji 04-15-44-02, którym bedziemy się posługiwać przy organizacji wystaw. W listopadzie 2009 r. nasi hodowcy uczestniczyli w europejskiej wystawie na Słowacji NITRA 2009, m.in. M.Kamiński, K.Szefler, J.Żółtowski, M.Branicki, Z.Stelter, A.Krawczyk, J.Krystosiak. 19-20 lutego 2011 r. z inicjatywy Prezesa S.H.G.R. w Toruniu organizacja nasza przygotowała wspólnie z organizacjami naszego regionu t.j. Włocławek, Brześć Kujawski, Grudziądz, Bydgoszcz wspólną pierwszą Kujawsko-Pomorska wystawę Gołębi Rasowych i Drobiu która odbyła się w Centrum Targowym „Park” w Toruniu. Kolejne wystawy w których uczestniczyli nasi hodowcy to Krajowa Wystawa Gołębi Młodych w Kielcach w dniach 10-11 grudzień 2011 r,. zorganizowana przez Zarząd Polskiego Związku z okazji XX-lecia.

    Nasi hodowcy otrzymali  złote, srebrne i brązowe odznaki Polskiego Związku i okolicznościowe medale. Związek nasz wraz ze związkami z całej Polski ufundował sztandar dla Polskiego Związku. Tradycyjnie już 21 września 2012 r. odbywa się V walne zebranie sprawozdawczo wyborcze i wybór nowego (starego) prezesa na kolejną kadencję 2012-2016 r. Po raz pierwszy Zarząd składa się z 6-osób zgodnie ze statutem i po raz pierwszy jest dwóch zastępców prezesa. Zawsze po wyborach ta sama procedura zmian w krajowym rejestrze sądowym, aby uzyskać postanowienie i zapisy nowego zarządu i komisji rewizyjnej. Po tych procedurach,  zebrania członków naszej organizacji, to przygotowania do jubileuszu XXX-Lecia naszego związku który odbędzie się na III - Kujawsko Pomorskiej wystawie i XXVII Wystawie Gołębi Rasowych w dniach 16-17 2013 r.

Pomimo wyboru 6 osobowego składu zarządu w tym 2 zastępców prezesa nie spełniono oczekiwań, i nie poprawiono w żaden sposób działalności SHGR, wręcz przeciwnie cała kadencja do 2016r była najgorszą ze wszystkich kadencji w naszej historii. Do takiej opinii przyczynili się sami niektórzy członkowie. Jubileusz XXX lecia naszego związku obchodzilismy przy okazji XXVII wystawy i III Kujawsko - Pomorskiej wystawy, która odbyła się w dniach 16-17.02.2013r w IX Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu.Honorowy patronat objęli:Wojewoda Kujawsko - Pomorski pani Ewa Mes, Marszałek woj. Kuj.- Pom.pan Piotr Całbecki, Starosta Toruński pan Mirosław Graczyk,wójtowie z ościennych gmin i kilka firm.Po raz pierwszy na tej wystawie wręczono dyplomy ze zdjęciem gołębi, które uzyskały tytuły zwycięzców i wyróżnionych w rasie.W sierpniu 2013r organizacja nasza uczestniczyła w festynie rodzinnym w Małej Nieszawce wystawiając stoisko z gołębiami i kurami. Kolejna XXVIII wystawa odbyła się w IX Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu w dniach 18-19.01.2014r.Uczestniczyło w niej liczne grono hodowców z Pelplina. W czerwcu 2014r odbył się zjazd sprawozdawczy PZHGRiDI w Konstantynowie Łódzkim, po którym do naszej organizacji zapisali się członkowie z Bydgoskiego Stowarzyszenia. Coroczny festyn rodzinny zorganizowany przez Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce odbył się we wrześniu 2014r i oczywiście nasze stoisko z gołębiami i kurami. W dniach 17-18.01.2015r przygotowaliśmy XXIX wystawę gołębi i drobiu ozdobnego, która odbyła się w Zespole Szkół w Dobrzejewicach k. Torunia, Obiekt podobny pod względem wielkości sali gimnastycznej jak w IX L.O.Po tej wystawie dokupiliśmy klatki wystawowe dla drobiu i kompletne stoisko reklamowe wraz z banerami.Stoisko po raz pierwszy zostało wyeksponowane na Ogólnopolskiej Wystawie w Kielcach w dniach 24-25.01.2015r.Wyjazd grupowy i transport gołębi  został przygotowany przez nasz związek.Wrzesień 2015r to kolejny festyn rodzinny i kolejny pokaz naszych ptaków. XXX wystawa została zorganizowana wraz z VI kujawsko - pomorską wystawą w dniach 16-17.01.2016rw Zespole Szkół w Dobrzejewicach.W wystawie uczestniczy liczne grono hodowców z Pelplina,Gdańska i Bydgaszczy.Kolejna data to 30-31.01.2016r gdzie na Ogólnopolskiej wystawie w Kielcach Polski Związek obchodzi jubileusz 25 lecia swojej działalności.Medalami 25 lecia P.Z. zostali uhonorowani nasi członkowietj.Adam Krawczyk,Kazimierz Szefler i Mieczysław Branicki. W dniu 19.06.2016r odbył się Zjazd członków PZHGRiDI i uhonorowanie tytułami ,,Zasłużony i Honorowy Członek P.Z." Z naszej organizacji ten tytuł otrzymał M. Branicki.VI Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków SGHR odbyło się 16.09.2016r.Prezesem na następną kadencję tj. 2016 - 2020 został wybrany M. Branicki a zastępcą L.Juraszek.Przewodniczącym komisji rewizyjnej został J. Pąk,a przewodniczącym sądu koleżeńskiego J. Bassak z Bydgoszczy.Po wyborach ponowna procedura i zapisanie zmian w KRS.Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do KRS otrzymaliśmy 24.11.2016r.Rok 2017 rozpoczął się zakazem wystaw ze względu na wykrycie ptasiej grypy H5 i H7 na terytorium RP.Po nowym roku 2017 nie odbyła się żadna wystawa na terenie kraju.

Są to najważniejsze i udokumentowane  wydarzenia z naszej ponad 30-letniej działalności zapisane w kronice. W imieniu własnym i zarządu S.H.G.R. składam serdeczne życzenia, pomyślności w życiu osobistym, udanej hodowli i sukcesów organizacyjnych wszystkim członkom S.H.G.R. w Toruniu.           

 

1983-1992 Prezes koła kol. Michał Kostecki

1992-1995 Prezes koła kol. Alfons Czarnecki

1995-         Prezes oddziału P.Z.H.G.R.i D.O.

                  Prezes S.H.G.R. w Toruniu kol. Mieczysław Branicki

16 październik 1983 Koło Hodowców Gołębi Rasowych w Toruniu przy Spółdzielni HDI w Bydgoszczy

16 wrzesień 1993 P.Z.H.G.R. i D.O. oddział w Toruniu

26 czerwiec 1996 S.H.G.R. w Toruniu

7.03.2003 r. S.H.G.R. w Toruniu z/s w Wielkiej Nieszawce

Postanowienie KRS TO.VIINS-REJ.KRS/6505/2/942